آیا میکروفون گوشی‌های هوشمند صدای شما را برای تبلیغات ضبط می‌کنند؟

پاورتل/ میکروفون گوشی های هوشمند استفاده‌های بسیاری دارد، اما آیا این وسیله کوچک صدای شما را…