نوکیا XR20 در گیک‌بنچ رؤیت شد

پاورتل/ نوکیا، سری‌های مختلفی دارد. سری X، یکی از همین سری‌ها است. در این سری، مشخصات…