توییت ایلان ماسک آرزوی هولدرهای دوج کوین را با عکسی از هری پاتر نشان می‌دهد

پاورتل/ ایلان ماسک (Elon Musk) بزرگ ترین خواسته و آرزوی افرادی که رمزارز دوج کوین را…