انفجار گوشی چینی در جیب وکیل هندی حادثه آفرید

هر از چند گاهی گوشی‌های هوشمند از برندهای مختلف سر و صدای زیادی به پا می‌کنند…