نمایش چیپ 4096 هسته برای کارت گرافیک‌های گیمینگ اینتل

سخت افزار/ معمار ارشد بخش گرافیک اینتل یعنی راجا کادوری اولین نمایش چیپ Xe-HPG DG2 با…