گوگل Duo قابلیت به اشتراک گذاری صفحه نمایشگر را برای تماس تصویری منتشر کرد
۱۹ مهر
بازگشت به بالا