FIFA 21 فاقد هرگونه حالت کراس پلی در زمان عرضه است
۲۸ مرداد
حذف بعضی از شادی‌های پس از گل در FIFA 21
۱۵ مرداد
بازگشت به بالا