راه اندازی GPS بومی در دستور کار قرار گرفت
۲۷ مرداد
چین رقیب GPS را ساخت
۱۱ مرداد
بازگشت به بالا